Taalcursussen en Privélessen

Privélessen alle talen: Mogelijk op maandagochtend, dinsdag, woensdag ochtend/middag, vrijdagochtend/middag. Weekend op aanvraag.

Cursus Nederlands 2019

Vanaf januari begint de cursus Nederlands voor beginners plus. De cursus is bedoeld voor anderstaligen en wordt gevolgd op de locatie in Zwolle.

Voor meer informatie, zie het kopje Nederlands!

Cursus Spaans 2019

Vanaf januari begint de conversatiecursus Spaans. Deze cursus wordt gevolgt op de locatie in Kampen.

Voor meer informatie, zie het kopje Spaans!

Cursus Engels 2018-2019

Vanaf september beginnen de reguliere cursussen weer, waaronder de cursus Engels voor 55 plus. Deze cursus wordt gevolgd op de locatie in Kampen.

Voor meer informatie, zie het kopje engels!

Cursus Italiaans 2018-2019

Vanaf september beginnen de reguliere cursussen weer, waaronder de cursus italiaans.  Deze cursus wordt in kleine groepjes gevolgd op de locatie in Zwolle.

Voor meer informatie, zie het kopje italiaans!