ONLINE

For the coming months we’re offering online all sorts of one-to-one lessons, courses and workshops. Please let your creativity take a flight and search for the course you’d always wished to do but never had the time for!

Voor de komende maanden willen we online verschillende soorten cursussen, één-op-één lessen en workshops aanbieden. Laat je je creativiteit los gaan en zoek voor de juiste cursus die je nooit had kunnen doen.

List of courses

 • Stand alone lessons
 • Short introductory course
 • Crash course
 • Course for the holidays
 • Basic course
 • Intensive course
 • Courses for different language levels
 • Conversation course
 • Professional course
 • Workshops

Cursuslijst

 • Losse lessen
 • Korte introductiecursus
 • Spoedcursus
 • Vakantiecursus
 • Basiscursus
 • Intensieve cursus
 • Op niveau cursus
 • Conversatiecursus
 • Vakgerichte cursus
 • Workshops

Languages

 • German (Beginners)
 • English (A1/C1)
 • French (Conversation)
 • Italian (A1/C2)
 • Dutch (A1/B2)
 • Spanish (A1/B1)

Talen

 • Duits (Beginners)
 • Engels (A1/C1)
 • Frans (Conversatie)
 • Italiaans (A1/C2)
 • Nederlands (A1/B2)
 • Spaans (A1/B1)

Other courses

 • Is nature just nature?
 • Heal your voice with inspiration
 • The art of moving
 • Create space within spaces
 • How can I fully stand in my own shoes as a non-native speaker?
 • Face reading
 • Making up tales together
 • Many more… ask and maybe you’ll find what you need

Andere soorten cursussen

 • Is natuur alleen maar natuur?
 • Genees je stem met inspiratie
 • De kunst van bewegen
 • Ruimte in ruimtes creëren
 • Hoe sterk sta je in je schoenen als anderstalige?
 • Gezicht lezen
 • Samen verhalen verzinnen
 • Nog veel meer… vraag ernaar en misschien vind je wat je zoekt